סל קניות
סל הקניות ריק
  • פייסבוק
  • יוטיוב
  • טוויטר

חברת לגו היטס מעריכה את לקוחותיה ומכבדת את פרטיותם.

אתר קבוצת לגו היטס בישראל ("האתר הישראלי") מופעל על ידי קבוצת לגו היטס בלעדית עבור זכייניתה המורשת בישראל ("הזכיין בישראל"). על כן, כל מידע אישי שיאסף בעבור או בנוגע לאתר הישראלי (כולל כתובות דואר אלקטרוני כפי שיתואר בהמשך) ישמש אך ורק לצורכי הזכיין בישראל. לפיכך, מדיניות שמירה על הפרטיות זו ("המדיניות") הינה המדיניות של הזכיין בישראל ולכן כל זכויות החזרה של המשתמשים יהיו כלפי הזכיין בישראל בלבד ולא כלפי קבוצת לגו היטס או מי מהחברות המסונפות אליה. השימוש ב"אנו" ו"שלנו" מתייחס אך ורק לזכיין בישראל.

"מדיניות" השמירה על הפרטיות מפרטת את המידע האישי שאנו עשויים לאסוף ממך, מטרות האיסוף של המידע, אופן השימוש בו ומצבים שבהם אנו עשויים לשתף גורמי צד שלישי במידע זה. מדיניות זו מפרטת גם את הבחירות העומדות בפניך בנוגע לאופן האיסוף, השימוש והחשיפה של המידע שלך.הזכיין בישראל לא יאסוף מידע אישי, לא יעשה בו שימוש ולא יחשוף אותו אלא בהתאם למדיניות זו.

בעצם השימוש באתר האינטרנט בכתובת www.legohits.com אתה מביע את הסכמתך לתנאים וההתניות הכלולים במדיניות זו.אם המדיניות שלנו תשתנה בעתיד, אנו נודיע על כך ללקוחות ולמשתמשים באתר האינטרנט על-ידי פרסום מדיניות מעודכנת באתר האינטרנט שלנו.

לאחר פרסומם של שינויים כאמור, המשך השימוש שתעשה באתר האינטרנט www.legohits.com יהווה את הסכמתך לשינויים אלה, ואתה תהיה כפוף אליהם. אם לא תמשיך להשתמש באתר האינטרנט לאחר הכנסת שינוי כלשהו במדיניות השמירה על הפרטיות שלנו, אך לא תנקוט כל פעולה אחרת בנוגע למידע האישי שלך, השימוש שנעשה במידע זה ימשיך להיות כפוף למדיניות שלנו, כפי שזו הייתה בתוקף לפני הכנסת השינוי. עליך חלה האחריות לבדוק ולהתעדכן בקביעות בתוכן המדיניות ובשינויים כלשהם שחלו בה.

המדיניות שלנו להגנה על הפרטיות

אילו סוגי מידע אוסף הזכיין בישראל באתר הישראלי?

מהן המטרות שלשמן אוסף הזכיין בישראל את המידע שלי באתר הישראלי?

האם הזכיין בישראל משתף גורמי צד שלישי במידע שלי שנאסף באמצעות האתר הישראלי?

כיצד אוכל לממש את אפשרויות הבחירה שלי בנוגע לקבלת מידע על קידום מכירות?

מהם קובצי cookie וכיצד משתמש בהם הזכיין בישראל באתר הישראלי?

כיצד אוכל לגשת למידע האישי שלי או לשנותו, לחזור בי מהסכמתי, לשאול שאלות או להגיש תלונות בנוגע למדיניות זו ולנוהלי השמירה על הפרטיות הנהוגים אצל הזכיין בישראל?

במשך כמה זמן נשמר המידע האישי הנאסף על ידי הזכיין בישראל באמצעות האתר הישראלי?

אילו סוגי מידע אוסף הזכיין בישראל באתר הישראלי?

אנו עשויים לאסוף ממך פריטי מידע אישי כאשר אתה שומר את המידע האישי שלך או מעביר אותו אלינו באופן אחר, לדוגמה על ידי יצירת קשר טלפוני, באמצעות דואר אלקטרוני, או אמצעי אחר, או כאשר אתה ממלא פרטים בטופס רישום כדי להשתתף בהגרלה, מבצע מכירות או סקר, בין אם בצורה מקוונת או באחת החנויות שלנו בישראל. כתוצאה מפעולות אלה, אתה עשוי לספק לנו פריטי מידע אישי, כגון שמך, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות דואר רגיל שבבעלותך, מספר(י) טלפון, לרבות כתובות ומספרי טלפון, מידע הנוגע לעניין במוצרים מסוימים, מידע פיננסי, ובמקרים מסוימים גם מידע על דעותיך והעדפותיך.

האתר הישראלי מיועד לשימוש על-ידי מבוגרים. הזכיין בישראל אינו אוסף ביודעין מידע מילדים שגילם מתחת ל-13 שנים באמצעות האתר הישראלי. אל לו למי שטרם מלאו לו 13 שנים להשתמש באתר הישראלי ואל לו לספק לזכיין בישראל פריטי מידע אישי כלשהם דרך האתר הישראלי.

מהן המטרות שלשמן אוסף הזכיין בישראל את המידע שלי באתר הישראלי?

חברות מובילות עשויות להשתמש במידע האישי שלך שנאסף באמצעות האתר הישראלי למטרות הבאות: (1) כדי לשלוח לך או לחבריך, קרוביך או שותפיך מוצרים שהזמנת; (2) כדי לסייע בידינו להבין טוב יותר את הרגלי הקנייה שלך; ו-(3) כדי לערוך מחקרי שיווק וביצועים על-מנת לסייע לנו להעריך את איכות שירות הלקוחות שלנו, כדי לבצע מידוד של ביצועינו וכדי לאפשר לנו לשפר את חוויית הקנייה ואת מגוון המוצרים.כפי שיפורט להלן, תמיד תוכל לבחור שלא לקבל תכנים של קידום מכירות או מידע שיווקי.

האם הזכיין בישראל משתף גורמי צד שלישי במידע שלי שנאסף באמצעות האתר הישראלי?

כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט www.legohits.com, משתתף בהגרלה, סקר, מבצע מכירות או הצעה מיוחדת, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם קבוצת לגו היטס, זכייניה או חברות המסונפות אליה, וזאת כדי שיוכל ליצור קשר עמך (באמצעות דוא"ל, דואר רגיל או באופן אחר) על-מנת לשלוח אליך פרסומי קידום מכירות ומידע נוסף על המוצרים והשירותים המוצעים, ההגרלות המאורגנות על-ידו, מבצעי המכירות שהוא יוזם והצעות מיוחדות העשויות לעניין אותך, או לאסוף מידע זה ולעשות בו שימוש בכפוף למדיניות זו ולמטרות אחרות המפורטות בה.

אנו לא מוכרים או משכירים את המידע האישי שלך לגורמי צד שלישי שאינם מסונפים אלינו, אלא כפי שמתיר החוק או לקבוצת לגו היטס או לחברות המסונפות אליה.ואולם, במקרה של מכירת כל עסקינו, חלקם המהותי, או עסקה דומה אחרת, אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי שלך לקונה או לקונה הפוטנציאלי, אשר עשוי לאסוף מידע אישי כאמור, לעשות בו שימוש או לחשוף אותו לשם הערכה של העסקה המוצעת או לשם תפעול וניהול העניינים השוטפים של העסק שנרכש, או למטרות אחרות המפורטות במדיניות זו.

אנו עשויים להעביר מידע אישי לגורמי צד שלישי אשר אינם מסונפים אלינו לשם עיבודו, וזאת בכפוף להסכמים האוסרים על גורמי צד שלישי לעשות שימוש במידע האישי או לחשוף אותו שלא למטרת עיבוד, ואשר אוכפים אמצעי אבטחה ההולמים את מידת הרגישות של המידע.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף את המידע האישי שלך בהתאם לדרישות החוק, בתגובה להליכים משפטיים ודרישות מטעם רשויות אכיפת החוק, וכפי שנדרש כדי להגן על הרכוש, האינטרסים והזכויות של הזכיין בישראל או קבוצת לגו היטס או החברות המסונפות אליה.

האתר הישראלי עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על-ידי גורמי צד שלישי. אתרים אלה עשויים לאסוף פריטי מידע אישי הנוגעים לך. מדיניות זו אינה חלה על דרכי הפעולה של גורמי צד שלישי והזכיין בישראל מסירה מעצמה כל אחריות הנוגעת לפעולות, לדרכי הפעולה ולמחדלים של גורמי צד שלישי; כאשר אתה משתמש באתר אינטרנט זה ו/או נכנס ממנו לאתר אינטרנט של גורם צד שלישי, אתה משחרר את הזכיין בישראל מכל אחריות כאמור.אנא בדוק את מדיניות השמירה על הפרטיות בכל אתר שבו אתה מבקר.

כיצד אוכל לממש את אפשרויות הבחירה שלי בנוגע לקבלת מידע על קידום מכירות?

אנו רוצים להיות אתך בקשר רק אם אתה מעוניין בכך. אם אתה מעדיף שלא לקבל מאתנו, מקבוצת לגו היטס או מחברות המסונפות אל לגו היטס מידע על קידום מכירות, או אם אינך מעוניין שנעשה שימוש במידע שלך כדי לשפר את חוויית הקנייה שלך, אנא צור קשר בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. הטיפול בבקשה שלך עשוי להימשך עד שבועיים, ובתקופה זו אתה עשוי להמשיך לקבל מסרים והודעות מאיתנו, מקבוצת לגו היטס ומחברות המסונפות אליה.

מהם קובצי cookie וכיצד משתמש בהם הזכיין בישראל באתר הישראלי?

אנו עשויים להשתמש בקובצי cookie כדי לעקוב אחר העדפותיך ופעולותיך באתר האינטרנט בכתובת www.legohits.com. קובצי cookie הם קובצי נתונים קטנים שאתר אינטרנט מעביר אל הכונן הקשיח של המחשב שלך. הם מאפשרים לנו לנהל מעקב אחר העדפותיך ומסייעים לנו להפוך את ביקוריך העתידיים באתר ליעילים יותר. קובצי cookie עשויים לאחסן מגוון סוגים של מידע, לרבות מספר הפעמים שביקרת באתר מסוים, פרטי רישום ומספר הפעמים שאתה צופה בדף מסוים או בפריט אחר באתר. השימוש בקובצי cookie הוא שיטה מקובלת הנמצאת בשימוש ברוב האתרים הגדולים, והוא מסייע בשיפור השירות ללקוח.רוב הדפדפנים מאפשרים לקבל קובצי cookie, אך ניתן לשנות את ההגדרות בקלות כך שיחסמו קבלה של קבצים כאלה; לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לחסום קובצי cookie, על האופן שבו תוכל לדעת מתי מתקבלים קובצי cookie ועל הדרך שבה תוכל להשבית לחלוטין את אפשרות קבלתם, אנא עיין בקובצי העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, שים לב שללא קובצי cookie, חלק מהתכונות של אתר האינטרנט לא יהיו זמינות, והמשתמש לא יוכל ליהנות מחלק מהיתרונות שמציע האתר.

כיצד אוכל לגשת למידע האישי שלי או לשנותו, לחזור בי מהסכמתי, לשאול שאלות או להגיש תלונות בנוגע למדיניות זו ולנוהלי השמירה על הפרטיות הנהוגים אצל הזכיין בישראל?

הזכיין בישראל יוודא שהמידע האישי שהוא אוסף באמצעות האתר הישראלי הוא מדויק, שלם ומעודכן ככל שנדרש לשימוש המיועד שלו. הנך רשאי לבקש גישה למידע האישי הנאסף על-ידינו ולבקש כי יבוצעו בו תיקונים כנדרש. לשם כך, וכן אם יש לך שאלות או ברצונך להגיש תלונה בנוגע למדיניות זו ולדרכי הפעולה של הזכיין בישראל בכל הקשור לשמירה על הפרטיות, אנא פנה לאחראי על נושא השמירה על הפרטיות בחברה בכתובת:

שירות לקוחות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אם הסכמת לאיסוף, שימוש ו/או חשיפה של מידע אישי כפי שהוגדר כאן, אנא זכור שבאפשרותך לחזור בך מהסכמתך בכל עת, על-ידי פנייה לאחראי על נושא השמירה על הפרטיות שפרטיו הובאו לעיל.

במשך כמה זמן נשמר המידע האישי הנאסף על ידי הזכיין בישראל באמצעות האתר הישראלי?

אנו נשמור את המידע האישי שלך ככל שיידרש באופן סביר לצרכים שפורטו במדיניות זו או למשך תקופה ארוכה יותר אם הדבר נדרש על-פי החוק החל.

אנו מפעילים את האמצעים ההולמים כדי להבטיח את הסודיות של המידע האישי וכדי להגן על המידע האישי מפני אבדן או גניבה, מפני גישה בלתי מורשית, חשיפה, העתקה, שימוש או הכנסת שינויים, וזאת בין היתר לאור הרגישות של המידע ומטרות השימוש בו.

 

100% אבטחה

מתקבלים כל כרטיסי האשראי ופייפל (מלבד דיינרס).
הנתונים מאובטחים ומוצפנים בתקן PCI המחמיר

secured credit card

 

 

אין לך חשבון פייפל ?

לפתיחת חשבון פייפל